RENAULT

HYUNDAI

FIAT ALFA ROMEO

BMW

Stilo
Stilo 1.4 16V 1.6 16V

1.8 16V

, Selenia K 2,8. Selenia K 3,9. Selenia K 4,2.
, Paraflu UP
5,2.
Paraflu UP
6,5.
Paraflu UP
7,3.
Tutela Car
Technyx 1,87.
Tutela Car
Technyx 1,65.
Tutela Car
Technyx 1,98.
Tutela
MRM Zero 100.
Tutela
Star 100.
Tutela
MRM Zero 80.
Tutela Star 500 85. Tutela Star 500 90. Tutela Star 500 125.
Tutela Top 4
0,52.
Tutela Top 4
0,52.
Tutela Top 4
0,52.
--- --- ---


Stilo
Stilo 2.4 20V 1.9 MULTIJET 8V 1.9 MULTIJET 16V
, Selenia Racing 4,7. Selenia WR 5W-40 4,7. Selenia WR 5W-40 4,7.
, Paraflu UP
8,3.
Paraflu UP
5,2.
Paraflu UP
7,3.
Tutela Car
Technyx 1,76.
Tutela Car
Technyx 1,98.
Tutela Car
Technyx 1,87.
Tutela
MRM Zero 140.
Tutela
MRM Zero 80.
Tutela
MRM Zero 80.
Tutela Star 500 120. Tutela Star 500 125. Tutela Star 500 120.
Tutela Top 4
0,52.
Tutela Top 4
0,52.
Tutela Top 4
0,52.
--- --- ---